Τίμιο Παιχνίδι

Εμπιστευτικότητα

Οι λογαριασμοί των παικτών, οι συναλλαγές και τα στοιχεία του αρχείου όλων των μελών του Casino Extra είναι απόρρητες πληροφορίες και επ’ ουδενί δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του λογαριασμού. Τα παιχνίδια εκτελούνται μέσω διακομιστή προς αποφυγή του ενδεχόμενου εξαπάτησης και πλαστογράφησης. Όλη η κίνηση του λογαριασμού σας (όπως οι χρεώσεις και οι πιστώσεις) αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων υψηλής προστασίας για να μη σημειωθεί απώλεια δεδομένων σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή σε περίπτωση που για κάποιον λόγο αποτύχει η λειτουργία του συστήματος.

Τυχαία αποτελέσματα

Τα παιχνίδια που παίζονται στο Casino Extra θα παράγουν πάντα τυχαία αποτελέσματα ως τρίτοι πάροχοι παιχνίδιων χρησιμοποιώντας πάντα υπολογιστικές γεννήτριες τυχαίων αριθμών για να δημιουργήσει την έκβαση των παιχνιδιών.